Hüppa kohta:


  • mitmemõõtmeline lineaarne regressioon
    multivariate linear regression

    Valdkonnad: Biostatistika

    Regressioonimudel, mis võimaldab analüüsida korraga mitut huvipakkuvat sõltuvat tunnust (samadel objektidel on mõõdetud erinevaid, huvipakkuvaid tulemusi), arvestades samal ajal sellega, et need tunnused on omavahel seoses. Nt operatsioonijärgselt ollakse huvitatud samaaegselt nii patsiendi kliinilistest tulemustest kui ka elukvaliteedist.