Hüppa kohta:


  • mitmene lineaarne regressioon
    multiple linear regression

    Valdkonnad: Biostatistika

    Regressioonimudel, kus sõltuvat tunnust kirjeldatakse mitme argumenttunnuse kaudu.