Hüppa kohta:


  • hajuvuskarakteristikud
    measures of dispersion

    Valdkonnad: Biostatistika

    Hajuvuskarakteristikud iseloomustavad tunnuse varieeruvust. Nt dispersioon, standardhälve, haare, kvartiilide vahe.