Hüppa kohta:


  • paiknemiskarakteristikud
    measures of central tendency

    Valdkonnad: Biostatistika

    Paiknevuskarakteristikud iseloomustavad tunnuse teatud mõttes “keskmist” paiknemist kõikvõimalike väärtuste vahemikus. Nt keskväärtus, mediaan, mood.