Hüppa kohta:


  • suurima tõepära meetod
    maximum likelihood method

    Valdkonnad: Biostatistika

    Jaotusparameetri hindamismeetod, mille puhul parameetri hinnang valitakse nii, et antud valimi saamise tõenäosus oleks suurim.