Hüppa kohta:


  • logistiline regressioon
    logistic regressioon

    Valdkonnad: Biostatistika

    Statistiline mudel, kus kaheväärtuselist tunnust kirjeldatakse teiste tunnuste kaudu. Kasutatakse nt juhtkontrolluuringu analüüsimiseks. Seost teiste tunnustega väljendatakse šansside suhte abil.