Hüppa kohta:


  • seosefunktsioon
    link function

    Valdkonnad: Biostatistika

    Funktsioon uuritava tunnuse keskväärtusest. Kasutatakse mudeli omaduste parandamiseks, eelduste täitmiseks. Nt Poissoni jaotusega sõltuva tunnuse puhul kasutatakse sageli logaritmteisendust, binoomajotusega tunnuse puhul logit-teisendust jne.