Hüppa kohta:


  • lineaarne regressioon
    linear regression

    Valdkonnad: Biostatistika

    Regressioonimudel, kus normaaljaotusega sõltuvat tunnust kirjeldatakse teis(t)e tunnus(t)e mõjude summa abil. Tavaliselt on meil üks sõltuv tunnus, mille hajuvust püütakse selgitada ühe või rohkemate kirjeldavate tunnuste abil. Korrektse mudeli eelduseks on, et mudeli jäägid oleks võrdse hajuvusega, normaaljaotusega ja keskmise väärtusega 0.