Hüppa kohta:


  • tõepärasuhe
    likelihood ratio

    Valdkonnad: Biostatistika

    Tõepärafunktsiooni kahe väärtuse jagatis jaotusparameetrite erinevate väärtuste puhul. Kasutatakse tõepärahinnangute ja -vahemike arvutamisel ja regressioonimudelite sobivuse hindamisel.