Hüppa kohta:


  • elutabel
    life table, mortality table, actuarial table

    Valdkonnad: Biostatistika

    Kasutatakse vanusest sõltuva avaldumuse (nt suremuse) kirjeldamiseks. Kujutatakse tabelina, kus on esitatud tulemi avaldumise tõenäosus iga vanuse kohta aasta jooksul (st tõenäosus, et tulem avaldub enne uuritava isiku järgmist sünnipäeva). Tulemi avaldumise tõenäosuse arvutamisel kasutatakse eeldust, et avaldumuse vanuskordajad ei muutu.