Hüppa kohta:


  • eeldatav eluiga
    life expectancy

    Valdkonnad: Biostatistika, Üldmõisted

    Keskmine elada jäänud aastate arv sünnil. Hiljem (teatud vanusega isikul) saadakse oodatav eluiga, liites vanuse ja keskmiselt elada jäänud aastate arvu selles vanuses.
    sünonüüm: oodatav eluiga