Hüppa kohta:


  • Kruskali-Wallise test
    Kruskal-Wallis test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Test kontrollimaks hüpoteesi, et kolm või enam sõltumatut valimit on samast jaotusest. Dispersioonanalüüsi mitteparameetriline analoog, mida saab kasutada, kui andmed ei ole normaaljaotusest või võrdsete rühmade sisese hajuvustega.