Hüppa kohta:


  • Kendalli tau, Kendalli τ
    Kendall´s tau

    Valdkonnad: Biostatistika

    Korrelatsioonikordaja, mis näitab kasvava või kahaneva seose tugevust kahe arvulise tunnuse vahel.