Hüppa kohta:


  • Kaplani-Meieri kõver
    Kaplan-Meier curve

    Valdkonnad: Biostatistika

    Elulemusfunktsiooni kujutav joonis, mis iseloomustab tulemi avaldumist ajas. Meetod arvestab ka tsenseeritud vaatlustega (joonisel tähistatud mõnikord erisümboliga). Näitab veel tulemivaba populatsiooni osakaalu järjestikustel ajamomentidel.