Hüppa kohta:


  • vabaliige
    intercept

    Valdkonnad: Biostatistika

    Mudeli ilma argumendita kordaja. Regressioonmudelis näitab, milline oleks sõltuva tunnuse keskmine väärtus, kui argumenttunnuste väärtus oleks 0. Tihti peegeldab ebareaalset olukorda (nt pole inimest, kelle pikkus oleks 0 cm).