Hüppa kohta:


  • segav tegur
    confounder

    Valdkonnad: Epidemioloogia, Biostatistika

    Tulemi (nt haiguse) riski- või kaitsetegur, mis on seotud uuritava ekspositsiooniga, kuid ei ole vaheastmeks põhjuslikus jadas ekspositsiooni ja tulemi vahel.
    vt: ekspositsioon, tulem