Hüppa kohta:


  • informatsioonikriteerium
    information criterion

    Valdkonnad: Biostatistika

    Mudeli sobivuse hindaja, mis arvestab mudeli keerukust. Puudub absoluutne mõõt, võrreldakse erinevate mudelite (samale sõltuvale tunnusele, sama vaatluste arvuga) informatsioonikriteeriumeid omavahel. Väiksem väärtus näitab mudeli paremat sobimist. Tavaliselt kasutatakse mudelite võrdlemiseks, mille argumenttunnused on (osaliselt või täielikult) erinevad. Levinumad: Akaike informatsioonikriteerium (AIC), Bayesi informatsioonikriteerium (BIC).