Hüppa kohta:


  • sõltumatu tunnus
    independent variable, explanatory variable, argument of a model

    Valdkonnad: Biostatistika

    Tunnus, mille abil mudelis funktsioontunnuse jaotust kirjeldatakse / väärtust prognoositakse.
    sünonüümid: seletav tunnus, kirjeldav tunnus, argumenttunnus