Hüppa kohta:


  • Hosmeri-Lemeshow’ statistik
    Hosmer-Lemeshow statistic, Hosmer-Lemeshow test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Statistiline test, mille abil kontrollitakse, kas hinnatud mudel sobib andmetega. Kui testile vastav olulisuse tõenäosus on väike, siis mudel ja andmed ei sobi omavahel kokku. Kasutatakse juhul, kui kirjeldavad tunnused on pidevad. Kui mudelis on rühmitavaid tunnused, siis kasutatakse Pearsoni hii-ruut-statistikut.
    sünonüüm: Hosmeri-Lemeshow’ test