Hüppa kohta:


  • üldistatud lineaarne mudel
    generalized linear model

    Valdkonnad: Biostatistika

    Statistiline mudel eksponentjaotuse peresse kuuluva jaotusega (nt normaaljaotus, Poissoni jaotus, binoomjaotus) sõltuva tunnuse kirjeldamiseks seletavate tunnuste abil.