Hüppa kohta:


  • Fisheri täpne test
    Fisher´s exact test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Sagedustabelil põhinev test, millega võrreldakse diskreetse tunnuse jaotusi gruppides; hii-ruut-testi alternatiiv. Saab kasutada ka siis, kui eeldatavad sagedused on hii-ruut-testi tegemiseks liiga väikesed.