Hüppa kohta:


  • eeldatav sagedus
    expected frequency

    Valdkonnad: Biostatistika

    Diskreetse tunnuse väärtuse sagedus, mida esineks antud valimi puhul nullhüpoteesi kehtimisel. Kasutatakse hii-ruut-testi kontekstis.
    sünonüüm: oodatav sagedus