Hüppa kohta:


  • empiiriline elukestusfunktsioon
    empirical survival function

    Valdkonnad: Biostatistika

    Elulemusfunktsiooni mitteparameetriline hinnang juhul, kui andmed on täielikud (st tsenseeritud andmeid ei ole).
    sünonüüm: empiiriline elulemusfunktsioon, empiiriline üleelamisfunktsioon