Hüppa kohta:


  • kohortuuring
    cohort study

    Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

    Jälgimisuuring, kus kohort on ekspositsiooni alusel jagatud rühmadeks, kus võrreldakse tulemi avaldumist, nt inimeste haigestumist. Võib olla nii edasi- kui tagasivaatav, sageli pikaajaline.
    vt: uuringukavand