Hüppa kohta:


  • jaotus
    distribution

    Valdkonnad: Biostatistika

    Jaotus on funktsioon, mis kirjeldab tunnuse väärtuste esinemise tõenäosusi. Pideva tunnuse jaotust iseloomustavad jaotus- ja tihedusfunktsioon, diskreetse tunnuse jaotust jaotus- ja tõenäosusfunktsioon. Olulisemaid diskreetse tunnuse jaotuseid: diskreetne ühtlane jaotus, Bernoulli jaotus, binoomjaotus, Poissoni jaotus. Olulisemaid pideva tunnuse jaotuseid: pidev ühtlane jaotus, normaaljaotus, hii-ruut-jaotus, F-jaotus, t-jaotus.