Hüppa kohta:


  • diskreetne tunnus
    discrete variable

    Valdkonnad: Biostatistika

    Tunnus, mille erinevate võimalike väärtuste arv on loenduv. Kitsamas tähenduses: arvuline tunnus, mille väärtused saavad olla vaid täisarvulised (sageli loendamise tulemus). Nt hambaaukude arv.