Hüppa kohta:


  • hälbimusstatistik
    deviance statistic

    Valdkonnad: Biostatistika

    Statistik, mida kasutatakse logistilise või Poissoni regressioonimudeli sobivuse hindamiseks; näitab, kas antud mudel kirjeldab sõltuvat tunnust paremini, kui mudel, millel on ainult vabaliige.