Hüppa kohta:


  • sõltuv tunnus
    dependent variable

    Valdkonnad: Biostatistika

    Tunnus, mille jaotust (sageli keskväärtust) (statistilise) mudeli abil kirjeldatakse. Nt epidemioloogias tavaliselt kasutatakse sõltuva tunnusena tulemit kirjeldavat tunnust.
    sünonüüm: funktsioontunnus