Hüppa kohta:


  • jaotusfunktsioon
    cumulative distribution function

    Valdkonnad: Biostatistika

    Funktsioon, mis iseloomustab, kui suur osa tunnuse väärtustest on antud väärtusest väiksemad. Olulisemaid pidevaid jaotuseid: pidev ühtlane jaotus, normaaljaotus, hii-ruut-jaotus, F-jaotus, t-jaotus.