Hüppa kohta:


  • kriitiline väärtus
    critical value

    Valdkonnad: Biostatistika

    Väärtus, millega võrreldakse valimi põhjal arvutatud teststatistiku väärtust, et otsustada, kas kummutada nullhüpotees või jääda nullhüpoteesi juurde. Kriitilise piirkonna otspunkt.