Hüppa kohta:


  • kriitiline piirkond
    critical region

    Valdkonnad: Biostatistika

    Teststatistiku väärtuste piirkond, mille korral nullhüpotees kummutatakse. Nullhüpoteesi kehtides on teststatistiku sellesse piirkonda langemise tõenäosus väike (mitte suurem kui olulisuse nivoo).