Hüppa kohta:


  • Coxi võrdeliste riskide mudel
    Cox proportional hazards model, Cox regression

    Valdkonnad: Biostatistika

    Elukestusmudel, mis võrdleb tulemi avaldumist rühmades vaadeldaval ajaperioodil. Eeldatakse proportsionaalseid/võrdelisi riskitihedusi.
    sünonüümid: Coxi proportsionaalsete riskide mudel, Coxi regressioon