Hüppa kohta:


  • korrelatsioonikordaja
    correlation coefficient

    Valdkonnad: Biostatistika

    Kahe tunnuse vahelise kahaneva või kasvava seose tugevuse näitaja. Korrelatsioonikordaja väärtus jääb vahemikku –1 kuni +1, väärtus 0 viitab kahaneva või kasvava seose puudumisele.