Hüppa kohta:


  • korrelatsioon
    correlation

    Valdkonnad: Biostatistika

    Kahe tunnuse vaheline seos. Statistikas peetakse tihti silmas lineaarset korrelatsioonikordajat.