Hüppa kohta:


  • usaldusnivoo
    confidence level

    Valdkonnad: Biostatistika

    Usaldusnivoo näitab, kui kindel võib olla tulemuste kehtivuses. Seda väljendatakse protsentides, mis näitab kehtivuse tõenäosust. Enamasti kasutatakse usaldusnivood 99% või 95%. Nt usaldusvahemik, mis vastab 95% usaldusnivoole, katab 95% tõenäosusega hinnatava parameetri tegelikku väärtust. Usaldusnivoo ja olulisusnivoo summa on kokku 100%.