Hüppa kohta:


 • usaldusvahemik
  confidence interval (ingl lühend CI)

  Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

  Teatud meetodiga valimi põhjal hinnatud arvuvahemik; kui hinnata sama meetodiga 95%-list usaldusvahemikku paljude valimite põhjal, siis 95% neist usaldusvahemikest sisaldab üldkogumit iseloomustavat näitajat. Tihti tõlgendatakse seda ka arvuvahemikuna, mis sisaldab üldkogumit iseloomustavat näitajat teatud (nt 95%) tõenäosusega.
  vt: hinnang, punkthinnang
  sünonüüm: usaldusintervall