Hüppa kohta:


  • tinglik tõenäosus
    conditional probability

    Valdkonnad: Biostatistika

    Tõenäosus, mis iseloomustab sündmuse toimumise tõenäosust uuritava populatsiooni mingis alamhulgas või mingi tingimuse korral. Nt värvipimeduse esinemise tõenäosus meeste hulgas on 5%; värvipimeduse esinemise tõenäosus naiste hulgas on 0,25%. Tähistus: P(A|B) – sündmuse A toimumise tõenäosus alamhulgas B.