Hüppa kohta:


  • tinglik logistiline regressioon
    conditional logistic regression

    Valdkonnad: Biostatistika

    Logistiline regressioon, mida epidemioloogias kasutatakse sobitatud juhtkontrolluuringu puhul.
    sünonüüm: tingimuslik logistiline regressioon