Hüppa kohta:


  • võistlevad riskid
    competing risks, competing risk events

    Valdkonnad: Biostatistika

    Olukord, kus lisaks uuritavale tulemile võivad avalduda teised tulemid, mis välistavad uuritava tulemi avaldumise. Nt kui uuritakse rinnavähki suremust ning uuritav patsient sureb mingil muul põhjusel, siis seda nimetatakse võistlevaks riskiks rinnavähi surma jaoks.