Hüppa kohta:


  • determinatsioonikordaja
    coefficient of determination, R-squared, R2

    Valdkonnad: Biostatistika

    Näitab, kui suur osa sõltuva tunnuse hajuvusest on kirjeldatud regressioonmudeli abil. Väärtused vahemikus 0–1.
    sünonüümid: R-ruut, R2