Hüppa kohta:


  • hii-ruut-test, χ²-test
    chi-squared test, χ²-test

    Valdkonnad: Biostatistika

    Sagedustabelil põhinev test, millega võrreldakse diskreetse tunnuse jaotusi rühmades. Teststatistiku arvutamisel kasutatakse eeldatava sageduse ja mõõdetud sageduse erinevust.
    Kasutatakse ka regressioonimudelite kontekstis juhul, kui kirjeldavate tunnuste hulgas on kategoorilisi tunnuseid. Annab vastuse, kas hinnatud mudel sobib andmetega. Kui testile vastav olulisuse tõenäosus on väike, siis mudel ja andmed ei sobi omavahel kokku. Kui mudelis on vaid pidevad tunnused, siis kasutatakse Hosmeri-Lemeshow’ statistikut.