Hüppa kohta:


  • hii-ruut-jaotus, χ²-jaotus
    chi-squared distribution, χ²-distribution

    Valdkonnad: Biostatistika

    Üks pidevate tunnuste jaotustest. Ebasümmeetriline jaotus, mille tihedusfunktsiooni iseloomustab vasakul “kühm” ja paremal “raske saba”. Teoreetiline minimaalne väärtus 0, maksimaalne aga lõpmatus. Standardse normaaljaotusega sõltumatute juhuslike suuruste ruutude summa on hii-ruut-jaotusega juhuslik suurus.