Hüppa kohta:


  • rühmitav tunnus
    categorical variable, categorical factor, factor variable

    Valdkonnad: Biostatistika

    Lõpliku väärtuste hulgaga tunnus. Tunnus, mille alusel saab objektid rühmadesse jagada.
    sünonüümid: klassifitseeriv tunnus