Hüppa kohta:


  • juht (omastav juhu)
    case

    Valdkonnad: Epidemioloogia, Biostatistika

    Objekt (sageli isik), kellel esineb täpselt kokku lepitud kriteeriumitele vastav terviseseisund või –sündmus.