Hüppa kohta:


  • karpdiagramm
    box-plot, box-and-whisker plot

    Valdkonnad: Biostatistika

    Diagramm, mis kirjeldab arvulise tunnuse väärtuste jaotust. Karpdiagrammil esitatakse kvartiilid joontena, mille otspunktid ühendatakse, moodustades ristküliku ehk „karbi“. „Vurrud“ iseloomustavad andmete ulatust.
    sünonüüm: karp-vurrud-diagramm