Hüppa kohta:


  • tervisetehnoloogiate hindamine (TTH)
    health technology assessment (ingl lühend HTA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Protsess, mis võtab süstemaatilisel, läbipaistaval, erapooletul ja üldistaval viisil kokku teabe tervisetehnoloogia kasutamisega seotud meditsiiniliste, sotsiaalsete, majanduslike ja eetiliste küsimuste kohta, pakkumaks teavet ohutu ja tõhusa tervishoiupoliitika väljatöötamiseks.
    vt: tervisetehnoloogia