Hüppa kohta:


  • tervisetehnoloogia
    health technology

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Sekkumine arstiabis ja/või rahvatervishoius, mille eesmärgiks on saavutada otseselt või kaudselt muutus tervises ravi-, diagnostikameetodi või organisatsioonilise lahenduse kaudu. Tervisetehnoloogiad on näiteks ravimid, meditsiiniseadmed, kirurgilised sekkumised, diagnostilised uuringud, raviprotseduurid ja menetlused ning ennetavad programmilised tegevused.
    vt: tervisetehnoloogiate hindamine