Hüppa kohta:


  • tervise vajaduste hindamine
    health needs assessment

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Protsess, mille käigus hinnatakse kindlaks määratud rahvastiku või rahvastikurühma tervisega seotud vajadusi. Saadud teavet kasutatakse prioriteetide seadmiseks ning planeerimiseks (nt tervishoiuteenuste kättesaadavus).