Hüppa kohta:


  • diskonteerimine
    discounting

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Tuleviku tulu või tulemi ja kulu arvestamine praeguses ehk nüüdisväärtuses. Diskonteerimise aluseks on põhimõte, et igasugune rahasumma või terviseseisund on praegu rohkem väärt kui mingil ajahetkel tulevikus.
    vt: diskonteerimismäär, nüüdisväärtus