Hüppa kohta:


 • inimeste arvu asendamismeetod
  person trade-off (ingl lühend PTO)

  Valdkonnad: Terviseökonoomika

  Tervise-eelistuste hindamise meetod, mille puhul hindaja peab leidma tasakaalupunkti kahe variandi vahel:
  — ravida etteantud arv inimesi, kes ravita jäämisel kohe sureksid või
  — ravida võrreldes esimese variandiga suurem arv inimesi, kelle haigus ei ole surmav.
  Tasakaalupunkt leitakse varieerides kroonilises seisundis olevate haigete arvu (nt kui suur peab olema krooniliste haigete arv, et hindaja jaoks oleks nende ravi võrdväärne 100 patsiendi raviga, kes ravita jäämisel kohe sureksid).
  vt: visuaalne analoogskaala, šansieelistusmeetod, ajaeelistusmeetod